Zážitkový seminář v ZOO Praha Jak komunikovat se zvířaty

Jak komunikovat se zvířaty – provází Eva Diva

Porozumět ,,řeči zvířat“ je nám daná od nepaměti.
V legendách, mýtech, pohádkách mají zvířata důležitou úlohu a v těchto příbězích žili lidé a zvířata v harmonii. Civilizovaný člověk se však oddělil od přírody a tím i od zvířat.

Zvířata vnímají každou naši myšlenku, každý náš pocit. Komunikace s nimi nám pomáhá překročit nejen naši oddělenost od nich, ale naši oddělenost od přírody, od země, od vesmíru.

Otevřeme-li se možnosti mezidruhové komunikace ve spirituální rovině, začneme více rozumět a chápat, proč se zvířata chovají určitým způsobem, v určité situaci. Komunikace s nimi totiž není o naší představě o tom, co si myslí, nebo jak se cítí podle toho, co nám říká naše logická mysl,
nebo podle toho, co jsme se naučili ve škole, či z odborných knih. Komunikace se zvířaty je
především o přesném významu, jejich myšlenek a pocitů. Tedy o tom, CO skutečně VIDÍ a
CÍTÍ. A my tak budeme mít větší možnost porozumět domácím a divokým zvířatům i svým
domácím mazlíčkům i sami sobě.

Bylo mi ,,dovoleno“ komunikovat s dušemi jiných bytostí (jako jsou kameny, stromy, zvířata,
lidé). Pokud jste i vy otevření a jste ochotni opustit zajeté pohledy na zvířata a zaběhlé
myšlenkové vzorce, pak se ráda s Vámi podělím o Nové vidění, nové pohledy, nové vnímání
zvířecích bytostí.

Projdeme část ZOO Praha, zastavíme se u některých zvířat a “pohovoříme” s nimi. U některých
z nich pobudeme déle a zkusíme navázat hlubší vztah. Oběd a občerstvení není v ceně semináře a
po dohodě někde posedíme a najíme se. Doporučuji nějaké pití s sebou.

Místo konání: ZOO Praha, U Trojského zámku 3/120 (na místo jezdí ze zastávky Nádraží
Holešovice bus. č. 112, parkovat se dá na několika velkých parkovištích).

Sraz: v 9.30 hod. před hlavním vchodem do ZOO (vchodů do ZOO je několik!)
Předpokládaný konec: 18 – 19 hod
Cena semináře: 800 Kč
záloha 300,-Kč , č.účtu: 0923179133/800 (v případě neúčasti je nevratná) do 31.7. 2018
doplatek 500,-Kč na místě v hotovosti
Vstupné do ZOO pro dospělé 200,-Kč, děti do 15 let a studenti 150,-Kč – každý si zajistí sám

Eva Diva
T: 606 716 661
email: Info@terapiediva.cz
www.terapiediva.cz