Zážitkový seminář v ZOO Hluboká nad Vltavou Jak komunikovat se zvířaty

Porozumět ,,řeči zvířat“ je nám daná od nepaměti.
V legendách, mýtech, pohádkách mají zvířata důležitou úlohu a v těchto příbězích žili lidé a zvířata v harmonii. Civilizovaný člověk se však oddělil od přírody a tím i od zvířat.

Zvířata vnímají každou naši myšlenku, každý náš pocit. Komunikace s nimi nám pomáhá překročit nejen naši oddělenost od nich, ale naši oddělenost od přírody, od země, od vesmíru.

Otevřeme-li se možnosti mezidruhové komunikace ve spirituální rovině, začneme více rozumět a chápat, proč se zvířata chovají určitým způsobem, v určité situaci. Komunikace s nimi totiž není o naší představě o tom, co si myslí, nebo jak se cítí podle toho, co nám říká naše logická mysl, nebo podle toho, co jsme se naučili ve škole, či z odborných knih. Komunikace se zvířaty je především o přesném významu, jejich myšlenek a pocitů. Tedy o tom, CO skutečně VIDÍ a CÍTÍ. A my tak budeme mít větší možnost porozumět domácím a divokým zvířatům i svým domácím mazlíčkům i sami sobě.

Bylo mi ,,dovoleno“ komunikovat s dušemi jiných bytostí, jako jsou kameny, stromy, zvířata, lidé.
Pokud jste i vy otevření a jste ochotni opustit zajeté pohledy na zvířata a zaběhlé myšlenkové vzorce,
pak se ráda s Vámi podělím o Nové vidění, nové pohledy, nové vnímání zvířecích bytostí.

V ZOO Hluboká nad Vltavou se zastavíme se u některých zvířat a “pohovoříme” s nimi.
U některých z nich pobudeme déle a zkusíme navázat hlubší vztah.

Místo konání: ZOO Hluboká nad Vltavou,
Sraz: v NE 17.června 2018 v 9.00 hod. před vchodem do ZOO
Předpokládaný konec: cca ve 14 hod
Cena semináře: 400 Kč
záloha 200,-Kč do 10.6.2018, č.účtu: 0923179133/800 (v případě neúčasti je nevratná)
doplatek 200,-Kč na místě v hotovosti
Vstupné do ZOO pro dospělé 110,-Kč – každý si zajistí sám.

Eva Diva
T: 606 716 661
email: Info@terapiediva.cz
www.terapiediva.cz