Královna Nebes

Přichází mladá žena M., která se objednala především proto, aby podpořila svojí kamarádku I. jako řidičku, která se ke mně také objednala, ale sama si řídit netroufala. M. si řekla, že by při té příležitosti mohla zkusit udělat něco se svým kouřením a tak tu je. Na první pohled obyčejná, nenápadná, ničím zvlášť zajímavá žena.

Sděluje mi svůj nelehký životní příběh, kde je kromě kouření také alkohol, drogy, hrací automaty, anorexie i bulimie. Nic neposuzuji, jen se nalaďuji na tuto ženu, která na první pohled vypadá tak obyčejně. Ale je neobyčejná! Její vnitřní krása je nesmírná a nekonečná, taková čistota duše, taková líbeznost, laskavost srdce, ani se to nedá slovy popsat. Je to Královna Nebes, bytost převelice krásná, která vnímá, cítí, je nevýslovně láskyplná (tím, že nesoudí, neposuzuje, nehodnotí sebe ani druhé) a tím vešla do Království Lásky, proto Královna Nebes. Představuji jí celý obraz vlastní duše, aby tak rozpoznala, kým skutečně je. Celá místnost kolem ní je prozářena vibrací Lásky a kolem jejího fyzického těla září pruh zlaté aury. Rozpouštíme se v této nekonečné božské blaženosti, čas se zastaví, žádná rušivá myšlenka, jen tady a teď, pouhé bytí a zázračná energie Lásky je všude v prostoru kolem nás. Koupáme se v této vyživující, léčivé energii. Přitom jsme naprosto vědomé, můžeme se bavit o čemkoliv praktickém, jen tu nejsou žádné obavy, strachy, jen klid a mír v duši. Celá Nebesa, celý Vesmír, vše Stvořené se raduje, že je tady přítomna taková bytost – Královna Nebes.

O této vnitřní kráse ona sama neměla ponětí, neznala svojí skrytou tvář, svojí hodnotu, svůj dar, svoji nekonečnou vnitřní krásu. To vše vnímám, až když se na ni naladím, na první pohled to viditelné není. Ale srdce nesoudí, to jen rozum nás posuzuje a odsuzuje a není schopen tak uvidět naše vlastní vnitřní hodnoty ani hodnoty druhých. Pokud ani my nebudeme soudit (sebe ani druhé) můžeme pocítit jak nám je s námi samými hezky i s lidmi kolem nás. Zkusme to, není to tak snadné, ale je to jediná cesta k sobě i k těm kolem nás.  Je to cesta Lásky, cesta Ráje.

Na konci sezení sděluji: ,,Přišla jsi proto, abys uviděla a pochopila, kým opravdu jsi a naučila se s Ní vědomě žít. Jinými slovy Ji žít – Královnu Nebes, neboli být si jí plně vědoma. A v tom ti mohu býti nápomocna.“

Loučíme se dojaté, šťastné, ona proto, že byla rozpoznána její vnitřní krása – Královna Nebes, a já proto, že se s takovými bytostmi se ve své praxi tak často nesetkávám. Taková shledání jsou vždy vzácností, spojená s dojetím i radostí. Těším se, že se ještě potkáme.